top of page

Galeria Hanbell

Płótno łaski

Artysta: Zeth

Instagram: @art_from_my_room

Z siedzibą na Filipinach

Wcześniejsze

To, co kocham w sztuce, to to, jak przedstawia piękno w tak mistrzowski sposób, a te prace są wynikiem dostrzegania szczegółów w skądinąd zadowalających scenach. Jako chrześcijanka jest to najlepszy sposób, w jaki mogłabym wyrazić podziw dla wszystkiego, co stworzone.

Screen Shot 2020-08-13 at 10.01.34 PM.pn

Złoty połysk

Screen Shot 2020-08-13 at 10.02.20 PM.pn

Głębiej niż moje stopy mogły kiedykolwiek wędrować

Screen Shot 2020-08-13 at 10.02.06 PM.pn

Ona

Screen Shot 2020-08-13 at 10.02.36 PM.pn

Każde malowane niebo

Screen Shot 2020-08-13 at 10.01.57 PM.pn

Rendition of On the Right Track autorstwa Akiane Kramarik

bottom of page